Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Podsjetnik: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

8.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izjava o fiskalnoj odgovornosti (nadalje: Izjava) je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (nadalje: JLPRS) i čelnik JLPRS te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više JLPRS, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više JLPRS utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

 

Izjava se predaje svake godine i važno je napomenuti da se propisi na temelju kojih se daje Izjava za 2018. nisu mijenjali, međutim Izjava za 2019. će se davati na osnovi novog zakonskog okvira!

 

Izjava za 2018. daje se na osnovi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15 – nadalje: Uredba), te na osnovi Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

U Uredbi je utvrđen izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: