danas je 5.10.2023

Input:

Podugovaranje

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.9 Podugovaranje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelji iz članka 7. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona (2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili