danas je 22.9.2023

Input:

Pojavni oblici primjerenih programa/kurikuluma i oblika školovanja za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj

7.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obzirom da je putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo državne uprave u periodu od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine objavilo javno savjetovanje o prijedlogu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama, smatramo važnim istaknuti najznačajnije promjene koje se odnose na provedbu primjerenih programa i oblika školovanja za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog Smjernica za rad s učenicima s teškoćama predstavljaju okvir za planiranje, realizaciju i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa učenika s teškoćama te su namijenjene učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola koje provode redovite nastavne programe/kurikulume.

Uvjeti za ostvarivanje prava na primjerene programe i primjerene oblike pomoći

Odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi regulirano je pravo svakog pojedinog učenika s teškoćama u razvoju na primjerene programe/kurikulume školovanja i primjerene oblike pomoći tijekom školovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Primjerene programe/kurikulume osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju utvrđuje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela županije, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, a Upravni odjel, odnosno Gradski ured donosi rješenje o primjerenom programu /kurikulumu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika.

Rješenje o primjerenom programu /kurikulumu osnovnog ili srednjeg