Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pojavni oblici primjerenih programa/kurikuluma i oblika školovanja za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj

7.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obzirom da je putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo državne uprave u periodu od 10. svibnja do 9. lipnja 2021. godine objavilo javno savjetovanje o prijedlogu Smjernica za rad s učenicima s teškoćama, smatramo važnim istaknuti najznačajnije promjene koje se odnose na provedbu primjerenih programa i oblika školovanja za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog Smjernica za rad s učenicima s teškoćama predstavljaju okvir za planiranje, realizaciju i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa učenika s teškoćama te su namijenjene učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola koje provode redovite nastavne programe/kurikulume.

Uvjeti za ostvarivanje prava na primjerene programe i primjerene oblike pomoći

Odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi regulirano je pravo svakog pojedinog učenika s teškoćama u razvoju na primjerene programe/kurikulume školovanja i primjerene oblike pomoći tijekom školovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Primjerene programe/kurikulume osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju utvrđuje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela županije, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, a Upravni odjel, odnosno Gradski ured donosi rješenje o primjerenom programu /kurikulumu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika.

Rješenje o primjerenom programu /kurikulumu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju obvezujući je dokument za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa (ravnatelja, učitelja/nastavnika, stručnog suradnika, roditelja/skrbnika i dr.) koji sadrži primjereni program/kurikulum obrazovanja, dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski program (ako su učeniku određeni tijekom postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja), kao i naznaku odnosi li se primjereni program/kurikulum na pojedine nastavne predmete ili na cjelokupni program/kurikulum.

Rješenje o primjerenom programu /kurikulumu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, doneseno tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, na snazi je do promjene, ukidanja ili završetka srednjoškolskog obrazovanja., time da je određivanje i planiranje primjerene vrste programa, odnosno oblika pomoći propisano Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15).

 

Vrste primjerenih programa/kurikuluma obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju

Sukladno prethodno navedenom Pravilniku, primjereni programi/kurikulumi obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju su:

- redoviti program uz individualizirane postupke,

- redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke,

- posebni program uz individualizirane postupke i

- posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke.

 

Navedeni programi /kurikulumi obrazovanja ostvaruju se u sljedećim oblicima školovanja:

- redovitome razrednom odjelu,

- dijelom u redovitom, a dijelom u posebnom razrednom odjelu,

- posebnome razrednom odjelu i

- odgojno-obrazovnoj skupini.

 Navedeni oblici školovanja mogu biti u redovnim osnovnim i srednjim školama odnosno ustanovama kojeprovode djelatnost odgoja i obrazovanja.

 

Učenici s teškoćama u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: