danas je 23.9.2023

Input:

Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati)

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.5 Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati)

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Odredbe Zakona za sektorske naručitelje ne primjenjuju se na sklapanje ugovora koje sektorski naručitelj dodjeljuje povezanom društvu ili koje zajednički pothvat (joint venture) koji je osnovalo isključivo više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti dodjeljuje društvu koje je povezano s jednim od tih sektorskih naručitelja, za nabavu:

1. usluga, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve usluge koje ono pruža, potječe od pružanja usluga sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano

2. robe, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva, tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir svu robu koju ono isporučuje, potječe od isporuke robe sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano

3. radova, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve radove koje ono izvodi, potječe od izvođenja radova sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano.

Ako zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili počelo obavljati djelatnosti ne postoje podaci o prometu za prethodne tri godine, dovoljno je da to društvo učini vjerojatnim postizanje tog prometa, osobito putem poslovnih projekcija.

Ako dva ili više društava povezanih sa sektorskim naručiteljem s kojim čine ekonomsku skupinu pruža iste ili slične usluge, robu ili radove, postoci se izračunavaju uzimajući u obzir ukupni promet koji potječe od pružanja usluga, isporuke robe ili izvođenja radova tih povezanih društava.

Povezano društvo je svako društvo čiji se godišnji financijski izvještaji konsolidiraju s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog naručitelja sukladno propisu kojim se uređuje područje računovodstva. Ako se na to društvo ne primjenjuje obveza