Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati)

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.5 Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati)

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Odredbe Zakona za sektorske naručitelje ne primjenjuju se na sklapanje ugovora koje sektorski naručitelj dodjeljuje povezanom društvu ili koje zajednički pothvat (joint venture) koji je osnovalo isključivo više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti dodjeljuje društvu koje je povezano s jednim od tih sektorskih naručitelja, za nabavu:

  1. usluga, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve usluge koje ono pruža, potječe od pružanja usluga sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano
  2. robe, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva, tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir svu robu koju ono isporučuje, potječe od isporuke robe sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano
  3. radova, pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog društva tijekom prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve radove koje ono izvodi, potječe od izvođenja radova sektorskom naručitelju ili drugim društvima s kojima je povezano.

Ako zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili počelo obavljati djelatnosti ne postoje podaci o prometu za prethodne tri godine, dovoljno je da to društvo učini vjerojatnim postizanje tog prometa, osobito putem poslovnih projekcija.

Ako dva ili više društava povezanih sa sektorskim naručiteljem s kojim čine ekonomsku skupinu pruža iste ili slične usluge, robu ili radove, postoci se izračunavaju uzimajući u obzir ukupni promet koji potječe od pružanja usluga, isporuke robe ili izvođenja radova tih povezanih društava.

Povezano društvo je svako društvo čiji se godišnji financijski izvještaji konsolidiraju s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog naručitelja sukladno propisu kojim se uređuje područje računovodstva. Ako se na to društvo ne primjenjuje obveza konsolidiranja godišnjih financijskih izvještaja s godišnjim financijskim izvještajima sektorskog naručitelja, povezano društvo je svako društvo koje može izravno ili neizravno biti podložno prevladavajućem utjecaju sektorskog naručitelja, ili može imati prevladavajući utjecaj na sektorskog naručitelja, ili je zajedno sa sektorskim naručiteljem pod prevladavajućim utjecajem drugog društva na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima su ta društva uređena.

Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji sljedeće informacije: nazive dotičnih društava ili zajedničkih pothvata, vrstu i vrijednost ugovora te dokaz da je odnos između društva ili zajedničkog pothvata i sektorskog naručitelja u skladu s uvjetima iz članaka 348. i 349. Zakona.

Ako je zajednički pothvat (joint venture) osnovan s ciljem obavljanja sektorskih djelatnosti za razdoblje od najmanje tri godine te ako akt kojim je zajednički pothvat osnovan uvjetuje da sektorski naručitelji od kojih se on sastoji budu u njegovu sastavu najmanje isto toliko vremena, ovaj dio Zakona ne primjenjuje se na ugovore:

  1. koje dodjeljuje zajednički pothvat, koji je osnovalo isključivo više sektorskih naručitelja u svrhu obavljanja sektorskih djelatnosti, jednom od tih sektorskih naručitelja, ili
  2. koje dodjeljuje sektorski naručitelj zajedničkom pothvatu čiji je on sastavni dio.

Sektorski naručitelj obvezan je na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji sljedeće informacije: nazive dotičnih društava ili zajedničkih pothvata, vrstu i vrijednost ugovora te dokaz da je odnos između društva ili zajedničkog pothvata i sektorskog naručitelja u skladu s uvjetima iz članka 351. Zakona.

Zakon se ne primjenjuje na dodjelu ugovora i provedbu projektnih natječaja namijenjenih za obavljanje sektorskih djelatnosti ako Republika Hrvatska ili sektorski naručitelj, nakon podnošenja zahtjeva iz članka 354. Zakona, mogu dokazati da je djelatnost koja se obavlja u Republici Hrvatskoj izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen.

Dotična sektorska djelatnost može sačinjavati dio

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: