danas je 5.10.2023

Input:

Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2.3 Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe dostaviti Državnoj komisiji:

1. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu

2. dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave s popisom priloga

3. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.

Iznimno, ako je ponuda ili njezin dio izrađen na stranom jeziku, naručitelj je obvezan dostaviti Državnoj komisiji prijevod u roku od 15 dana od dana primitka žalbe. Ako je neograničen, neposredan i besplatan pristup dokumentaciji omogućen elektroničkim sredstvima komunikacije, naručitelj je obvezan Državnoj komisiji dostaviti samo internetsku adresu na kojoj je dostupna ta dokumentacija.

Ako naručitelj ne postupi u skladu s naprijed navedenim, Državna komisija će