danas je 23.9.2023

Input:

Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2.3 Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe dostaviti Državnoj komisiji:

  1. žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave
  2. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu
  3. dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave s popisom priloga
  4. podatak o objavi informacije u skladu s člankom 419. stavkom 1. Zakona (informacija da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave)
  5. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.

Iznimno, ako je ponuda ili njezin dio izrađen na stranom jeziku, naručitelj je obvezan dostaviti Državnoj komisiji prijevod u roku od 15 dana od dana