danas je 5.10.2023

Input:

Postupci javne nabave za sektorske naručitelje

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.6 Postupci javne nabave za sektorske naručitelje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Članci 356. do 361. Zakona propisuju postupke i pravila za postupke koje provode sektorski naručitelji, dok za sve ostalo vezano uz samu provedbu postupaka na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona namijenjene javnim naručiteljima.

Postupci javne nabave namijenjeni sektorskim naručiteljima su:

1. otvoreni