danas je 5.10.2023

Input:

Potpis ponude i napredni elektronički potpis

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.3 Potpis ponude i napredni elektronički potpis

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Iako novi Zakon donosi i novu odredbu da, ukoliko ponuditelj ne potpiše svoju ponudu naprednim elektroničkim potpisom ili je uopće ne potpiše, naručitelj ne smije odbiti njegovu ponudu samo iz tog razloga, samim činom potpisivanja ponuditelj pokazuje svoju ozbiljnost te govori naručitelju da stoji iza svoje ponude.

E-ponudu može potpisati osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ili prokurist (osobe navedene u sudskom registru) ili druga osoba ovlaštena za potpis ponude. Ako ponudu predaje zajednica gospodarskih subjekata, ponudu mogu potpisati svi članovi zajednice ili samo jedan član zajednice uz punomoć / ovlast ostalih članova zajednice. Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može ovlastiti bilo koju drugu osobu za određene pravne radnje u postupku javne nabave, pa tako i za potpis e-ponude, te se u tom slučaju preporuča potpisanu punomoć / ovlast priložiti u ponudi. Osim potpisa same ponude, ta osoba može potpisati i druge obrasce tražene dokumentacijom, odnosno kako je navedeno u dostavljenoj punomoći / ovlasti, osim izjave o nekažnjavanju. Punomoć za potpis e-ponude se uobičajeno daje za konkretni postupak javne nabave. Međutim, osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja može dati ovlast drugoj osobi, koja se inače i bavi tim poslovima u tom gospodarskom subjektu, na određeno ili neodređeno razdoblje (dok se ne ukine), za sve postupke javne nabave i za bilo kog naručitelja.

Iako je pojedinim osobama u gospodarskom subjektu u opisu posla potpisivanje ponuda i drugih akata (sukladno Zakonu o trgovačkim društvima), uvijek je za ponuditelja bolje dostaviti punomoć / ovlast u svakoj ponudi kako bi naručitelj odmah znao tko je osoba koja je potpisala ponudu te da je ta osoba povezana s ponuditeljem.

Što se tiče ovjere punomoći kod javnog bilježnika, u praksi se do sada pokazalo različito postupanje naručitelja. Dok su pojedini naručitelji tražili da punomoć bude ovjerena kod javnog bilježnika, drugi naručitelji dokumentacijom ne propisuju takvu odredbu. Sam Zakon o javnoj nabavi ne sadrži odredbe o ovjeri punomoći za potpisivanje ponude. Stoga bi ponuditelji trebali postupiti kako je navedeno dokumentacijom za nadmetanje, a u slučaju neodređenih ili nejasnih odredbi od naručitelja zatražiti objašnjenje ili izmjenu dokumentacije u ovom dijelu. No, ukoliko ponuditelj dostavi potpisanu i neovjerenu punomoć, pa čak i da je ne dostavi uopće, za ponuditelja neće biti sankcija po toj osnovi.

Ponuda se, kao i do sada, potpisuje od odgovorne osobe ili osobe koju je ta osoba ovlastila za potpis. Ukoliko potpisnik ponude nije naveden u Izvodu iz sudskog registra, u ponudi bi trebalo priložiti punomoć / ovlast za potpisivanje ponude. Za razliku od potpisa e-ponude