danas je 22.9.2023

Input:

Prava zaposlenih u ustanovama osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

15.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Državni pedagoški standard je jedinstven dokument za sve tri razine odgojno-obrazovnoga sustava: predškolsku, osnovnoškolsku i srednjoškolsku, a koje, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Hrvatski sabor. Državnim pedagoškim standardima utvrđuju se veličine matičnih i područnih škola te materijalni, kadrovski, zdravstveni, tehnički, informatički i drugi uvjeti za optimalno ostvarivanje nacionalnog kurikuluma, drugih kurikularnih dokumenata i nastavnih planova i programa, radi osiguravanja jednakih uvjeta poučavanja i učenja te cjelovitog razvoja obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

 

Svrha je pedagoških standarda da temeljem propisanih kriterija unaprijede sveukupnu djelatnost na jedinstvenim osnovama uz ravnomjerne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova. Jednaki uvjeti rada pretpostavka su za osiguravanje više kvalitete odgoja i obrazovanja.

 

Javne ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja su osnovne škole dok djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju srednje škole, učenički domovi i druge javne ustanove. Obrazovanje odraslih mogu obavljati pučka otvorena učilišta, osnovne škole, srednje škole, visoka učilišta, škole stranih jezika, ustanove za smještaj i skrb osoba s posebnim potrebama te penološke i druge ustanove.

 

Javne ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja su umjetničke škole i druge javne ustanove. Umjetničke škole su glazbene, plesne, likovne i druge škole koje izvode umjetničke programe u skladu s zakonom.

 

Od svibnja 2018. godine za zaposlene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju pravo na dodatke u plaći i ostala materijalna prava uređuje se, osim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i novim granskim kolektivnim ugovorima.

 

U svibnju 2018. godine Vlada RH i reprezentativni sindikati koji zastupaju zaposlene u sustavu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja sklopili su dva nova granska kolektivna ugovora; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u