Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama

18.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obzirom da je na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo navedeni Pravilnik, istim je propisana organizacija i izvedba nastave u strukovnim školama.

Nastava općeobrazovnog i stručno-teorijskog dijela kurikuluma ostvaruje se u ustanovi za strukovno obrazovanje, a organizira se u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama prema Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta izvode se u ustanovi za strukovno obrazovanje, dok se nastava praktičnog dijela kurikuluma ostvaruje u ustanovi i/ili kod poslodavca, u drugoj ustanovi, a u obrazovnim skupinama ili pojedinačno.

Obveza osposobljavanja iz zaštite na radu

Prije početka izvođenja praktičnog dijela kurikuluma polaznici su dužni usvojiti sadržaje iz osnova zaštite na radu i položiti ispit pred osposobljenom osobom iz ustanove o čemu se vodi evidencija u dnevniku rada odnosno mapi praktične nastave.

Naime, kod izvođenja svake pojedinačne vježbe u sklopu praktičnog dijela kurikuluma, polaznik mora biti upoznat s izvorima opasnosti, usvajati postupke rada na siguran način i primijeniti zaštitna sredstva, time da može raditi samo uz stručno vodstvo nastavnika u ustanovi, odnosno mentora kod poslodavca.

U programima koji imaju praktični dio kurikuluma, a nisu predviđeni sadržaji iz osnova zaštite na radu, škola je dužna kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje predvidjeti realizaciju tih sadržaja prije realizacije praktične nastave i/ili vježbi ili drugih oblika nastavnog rada gdje su uključene praktične vježbe.

 

Uvjeti za izvođenje praktične nastave

Postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje praktične nastave kod poslodavaca provodi se kao i postupak za početak izvođenja programa u školskoj ustanovi. Stoga se ostvarivanje praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca organizira temeljem izvedbenog nastavnog plana i programa praktičnog dijela kurikuluma, plana realizacije i ugovora o provedbi praktične nastave.

Ugovor o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: