Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora

17.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Pitanje se odnosi na pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u 2018. godini.

Radnik je bio u radnom odnosu cijelu godinu, dio godine, prvih sedam mjeseci, u privatnom sektoru, gdje mu je prije prestanka radnog odnosa omogućeno korištenje godišnjeg odmora za navedeno razdoblje i isplaćena naknada za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.000,00 kuna.

Početkom 8. mjeseca zapošljava se u javnoj ustanovi kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave i za razdoblje od 8. mjeseca do kraja godine utvrđeno je pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora prema čl. 78 Zakona o radu.

Ukoliko je Kolektivnim ugovorom javne ustanove propisano pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, da li ustanova radniku mora isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora ili ne, budući da je radnik već primio naknadu za korištenje godišnjeg odmora, ali kod prijašnjeg poslodavca u privatnom sektoru?

Odgovor:

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17) regulira pravo radnika na godišnji odmor u svojim člancima 76. do 85. Odredbama navedenih članaka propisano je da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu (čl. 76.) i to najmanje u trajanju od četiri tjedna (čl. 77. st. 1.), koja stječe pod određenim uvjetima, a u slučaju prestanka radnog odnosa i u situacijama kada nije neprekidnim radom dužim od šest mjeseci uspio steći pravo na puni godišnji odmor, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu koji se računa mehanizmom opisanim u zakonu. Pravo na godišnji odmor može se realizirati ili korištenjem godišnjeg odmora ili pak isplatom novčane naknade za neiskorištene dane godišnjeg odmora u slučaju kada radniku ostane određeni broj neiskorištenih dana u trenutku prestanka radnog odnosa. Za godišnji odmor bitno je da se uvijek odnosi na kalendarsku godinu, a ne, primjerice, na bilo koje razdoblje od dvanaest uzastopnih mjeseci. Dakle, već sam zakon postavlja granice razdoblja na koje se godišnji odmor odnosi. U prvom redu moramo navesti da iz samog pitanja nije jasno je li radnik kod prethodnog poslodavca iskoristio u cijelosti svoj razmjerni dio godišnjeg odmora za 2018. godinu ili mu je prethodni poslodavac isplatio (i) naknadu za neiskorištene dane godišnjeg odmora u iznosu od 1.000,00 kuna ili je pak taj iznos regres za godišnji odmor kod prethodnog poslodavca, s obzirom da s tim u vezi spominjete „naknadu za korištenje godišnjeg odmora”, a takva kategorija ne postoji, no priroda te isplaćene naknade nije odlučujuća za odgovor na postavljeno pitanje. Naime, regres nije

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: