danas je 22.9.2023

Input:

Predmet popisa

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.9.1 Predmet popisa

Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek

Financijski položaj škole određuje njezina imovina, obveze i vlastiti izvori. Imovinu čine resursi koje kontrolira škola kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti, dok su obveze neizmirena dugovanja proizašle iz prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa.

Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti, a obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

Treći važan čimbenik u određivanju financijskog položaja škole jesu vlastiti izvori, a oni se utvrđuju kao ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška. Tako se imovina početno iskazuje po