danas je 5.10.2023

Input:

Pregled i ocjena ponuda

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.9 Pregled i ocjena ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Pri provedbi postupka naručitelj mora postupati na zakonit način i u skladu s načelima javne nabave, odnosno na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

Ukoliko dokumentacijom nije naznačeno drugačije, ponuditelj bi trebao dostaviti troškovnike u onom obliku u kojemu ga naručitelj učita u EOJN, bez obzira jesu li ti troškovnici u excel, word ili pdf formatu. Ako naručitelj traži poseban oblik troškovnika, to treba biti navedeno u dokumentaciji za nadmetanje i opravdano predmetom nabave. Kako god naručitelj odredio, ponuditelj mora imati sve potrebne informacije koje mu omogućavaju dostavu valjane ponude. Npr. ukoliko je