danas je 5.10.2023

Input:

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.6.3 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje:

  1. ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanje ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u postupku javne nabave u kojem je prethodno objavljen poziv na nadmetanje, pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti nisu bitno