danas je 22.9.2023

Input:

Prihodi iz proračuna, dugovanja, imovine i vlastiti prihodi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.1 Prihodi iz proračuna, dugovanja, imovine i vlastiti prihodi

Zlata Kovačević

Prihodi i primitci su povećanja ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodima i primitcima se ne smatraju povećanja ekonomskih koristi temeljena na promjeni vrijednosti nefinancijske i financijske imovine, koje se javljaju u obliku revalorizacije i procjenjivanja imovine.

Općim prihodima i primicima financira se redovna djelatnost proračunskog korisnika – škole i evidentira se na 671. Prihodi koji ulaze u Izvor opći prihodi i primici nisu jednaki za proračun i proračunske korisnike. JLP(R)S treba napraviti vezne tablice u kojima će se povezati vrsta prihoda sa izvorom financiranja (primjer za državni proračun(http://www.mfin.hr/hr/upute-obrasci-zahtjeva-suglasnost, http://www.mfin.hr/hr/upute-nalozi-i-ostalo)). Dakle, škole će ovdje uključiti samo sredstva koja dobiju od svog osnivača