danas je 23.9.2023

Input:

Primjena osnova za isključenje

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.13.1 Primjena osnova za isključenje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Objektivna pravila i kriteriji koji se zahtijevaju za kvalifikaciju u kvalifikacijskom sustavu te objektivna pravila za isključenje i odabir gospodarskog subjekta u otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom