danas je 23.9.2023

Input:

Priprema postupka - stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.8.1 Priprema postupka – stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Na zahtjev gospodarskog subjekta koji je zainteresiran za određeni ugovor o javnoj nabavi, sektorski naručitelj obvezan je staviti na raspolaganje tehničke