danas je 22.9.2023

Input:

Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.7 Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.

3.7.1 Ugovaranje i trajanje probnog rada – Članka 53. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.

(2) Probni rad iz stavka 1. ovoga članka ne smije trajati duže od šest mjeseci.

(3) Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

(4) Na otkaz iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o otkazu ugovora o radu, osim članka 120., članka 121. stavka 1. i članka 125. ovoga Zakona.

(5) Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje sedam dana.


Ovim se člankom regulira probni rad, institut radnog prava koji poslodavcima i radnicima omogućava provjeru subjektivnih i objektivnih kvaliteta one druge strane u radnom odnosu. U praksi je čest slučaj da poslodavci pogrešno koriste institut ugovora o radu na određeno vrijeme upravo kao zamjenu za ugovaranje probnog rada, što ne bi bilo zakonito. Naime, smisao probnog rada jest omogućiti prvenstveno poslodavcu da kroz određeno razdoblje spozna odgovara li mu radnik na radnom mjestu za koje ga je zaposlio, pa ako to nije slučaj, da može otkazati sklopljeni ugovor po jednostavnijoj odnosno olakšanoj proceduri u odnosu na onu koju je dužan primjenjivati i provoditi kada otkazuje radnicima koji su kod njega duže od 6 (šest) mjeseci. Probni je rad moguće ugovoriti i kod ugovora na određeno i kod ugovora na neodređeno vrijeme, što proizlazi iz teksta stavka 1. citiranog članka kada se kaže da se „prilikom sklapanja ugovora o radu može ugovoriti probni rad”, dakle, ne specificira se kod kakvog ugovora o radu, pa se tumači da može kod svih ugovora o radu. Tom prilikom, probni rad nikako ne smije trajati duže od 6 (šest) mjeseci jer je to razdoblje za koje zakonodavac smatra kako je dovoljno dugo da se iskristaliziraju odgovori na određena pitanja na strani poslodavca i radnika, a u svezi su rada na konkretnom radnom mjestu. Prilikom ugovaranja