danas je 5.10.2023

Input:

Procijenjena vrijednost nabave

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.1.1 Procijenjena vrijednost nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Izračun procijenjene vrijednosti