Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prodaja na školskom sajmu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Prodaja na školskom sajmu

Mira Ognjan, mag.oec.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-7/17) propisuje da radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika školska ustanova može organizirati posebne izvannastavne aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti se planiraju školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školskoj ustanovi.
One nisu obvezni dio učenikovog opterećenja, ali se mogu priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u školi. Izvannastavne aktivnosti provode se kao sastavni dio redovitog školskog sustava tijekom školske godine da bi se omogućilo iskazivanje i ostvarivanje posebnih znanja i sklonosti, otkrivanje i njegovanje darovitosti, stjecanje znanja i umijeća te poticanje stvaralaštva. Te su aktivnosti od velike važnosti u odgoju jer se svojim sadržajem približavaju željama učenika ali i pridonose razvoju njegove osobnosti, stvaranju uvjeta za kulturni napredak kao i promicanju i očuvanju kulturalne raznolikosti.

Škola može osnovati učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti sukladno statutu škole i posebnim propisima. Zadruga pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja učenika programom rada u kojem se spajaju znanstvene spoznaje i učenje, s jedne, te određen proizvodni i koristan rad, s druge strane. Cilj zadruge je okupiti na dobrovoljnoj osnovi što veći broj učenika i primjerenim metodičkim postupcima pod vodstvom učitelja mentora omogućiti im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada. U zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, primjenjuju zadružne vrijednosti i načela, stječu znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanja baštine i pučkog stvaralaštva, učenici se profesionalno informiraju i usmjeravaju, te se stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Temeljne odgojne i obrazovne zadaće zadruge su, što ranije i u što većem broja učenika pobuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti rada za čovjekov život, razvijati i njegovati radne navike te odgovornost, inovativnost, samostalnost, poduzetnost, solidarnost i potrebu za suradnjom, omogućiti stjecanje, produbljivanje, proširivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada, razvijati svijest o mogućnosti, dosezima i potrebi primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, pridonositi prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti zadruge i, obrnuto, znanja iz rada u zadruzi u nastavu, razvijati ljubav prema prirodi i vrijednosti stvorene čovjekovim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi, zaštite okoliša i njegovanja baštine, omogućiti najveći razvitak sposobnosti i ostvarenje osobnih interesa, a time i samopotvrđivanje te spoznaju vlastitih sklonosti i sposobnosti, pripremati izbor školskih programa i budućih zanimanja iz djelatnosti zadruge, razvijati kreativnost, inicijativnost, neovisnost, timski rad i osviještenost o mogućnostima samozapošljavanja. Te se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: