Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Promjene koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

8.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obzirom na to da je putem servisa Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 21. siječnja do 5. veljače 2021. godine bilo otvoreno javno savjetovanje o prijedlogu navedenog Pravilnika, smatramo važnim istaknuti promjene koje isti donosi, jer se radi o Pravilniku koji direktno utječe na sam postupak napredovanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj.

 

Napredovanje odgojno-obrazovnih radnika

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije mogu napredovati u zvanja:

  1. mentor
  2. savjetnik
  3. izvrstan savjetnik.

 

Promjene kod napredovanja u zvanje mentora

Prijedlogom izmjena i dopuna ovog Pravilnika iznimno je omogućeno da odgojno-obrazovni radnik može napredovati u zvanje mentora ukoliko ima najmanje tri godine rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama i najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno 4 kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika koji definira kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada.

 

Promjene kod pokretanja postupka za napredovanje

Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je o predmetnom zahtjevu dužan obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos.  

Naime, zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi Agenciji nadležnoj za obrazovanje kojem prilaže dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje, dokaz o ispunjavanju uvjeta izvrsnosti te dokaz o ispunjavanju svih obveza propisanih ovim Pravilnikom.

Iznimno, od prethodno navedenog, odgojno-obrazovni radnik koji podnosi zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje odnosno zahtjev za izbor u niže zvanje dužan je uz zahtjev dostaviti samo dokaz o ispunjavanju obaveza propisanih ovim Pravilnikom za zvanje u koje je izabran u trenutku podnošenja zahtjeva.

Promjene kod razmatranja zahtjeva za napredovanje u više zvanje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: