Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prosljeđivanje osobnih podataka o djeci trećim osobama od strane škole

16.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.2 Prosljeđivanje osobnih podataka o djeci trećim osobama od strane škole

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Prema Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Iz navedene definicije pojma obrade vidimo razne mogućnosti obrade osobnih podataka. Jedna od takvih mogućnosti je i proslijeđivanje osobnog podatka trećim osobama. S obzirom na temu ovog članka u nastavku ćemo predočiti primjer iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Radi se o primjeru u kojem se nezakonito proslijeđuju osobni podaci djece trećim osobama. Znači, imamo osobne podatke djece, za koje onaj koji ih obrađuje s obzirom na njihovu posebnu zaštitu na to mora imati posebnu pozornost. Uz to i Nadzorno tijelo odnosno Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: Agencija) mora imati posebnu pozornost kad su u pitanju nezakonite obrade osobnih podataka djece. U tom primjeru Agencija je dana 12. veljače 2014. godine zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka maloljetne djece H. i L. G., podnesen od strane M. K. G., kao majke maloljetne djece (dalje u tekstu: podnositeljica zahtjeva). U tom je zahtjevu podnositeljicanavela kako je škola koju pohađaju njena maloljetna djeca poslala obavijest o tome da njena maloljetna djeca nemaju pravo na besplatan školski prijevoz roditeljima S. i B. T. te M. i D. G., kao i autoprijevozniku „R. T”. Stoga je Agencija zatražila očitovanje škole D. L. iz B. o pravnom temelju dostavljanja navedene obavijesti. Škola D. L. iz B. se očitovala kako je bio održan roditeljski sastanak budućih učenika 1. razreda kojem su nazočili navedeni roditelji. Uz očitovanje dostavljeni su i dokazi, između ostalog i zapisnik sa održanog roditeljskog sastanka iz kojega je razvidno, prema navodima škole, kako su navedeni roditelji stranke u postupku i da imaju pravo na informaciju.

Agencija je u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: