danas je 22.9.2023

Input:

Putni troškovi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.1 Putni troškovi

Mira Ognjan, mag.oec.

Nalogom za službeno putovanje poslodavac, radnika koji obično radi u jednome mjestu, upućuje obaviti posao u drugo mjesto, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu. Ovisno o potrebama posla, poslodavac određuje koliko će trajati službeno putovanje, kojim će prijevoznim sredstvom putovati, često i hotel u kojem će biti smješten te koje će mu druge troškove nadoknaditi i u kojem iznosu. Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se izdaci za službena putovanja isplaćuju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava, kojima se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem se obliku izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži: datum izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila-kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, obračun troškova i likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Ako se za službeni put odobri službeno vozilo, troškovi prijevoza utvrđuju se na temelju priloženih računa za gorivo, cestarine i dr. Ako se odobri korištenje vlastitog automobila, trošak