danas je 22.9.2023

Input:

Računovodstvo škola

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.1 Računovodstvo škola

Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač

Škole su obveznici primjene proračunskog računovodstva što znači da vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Specifičnost proračunskog računovodstva u školama ovisi o nekoliko čimbenika;

  • - je li im osnivač grad, županija ili država
  • - posluju li preko vlastitog računa ili računa riznice
  • - ostvaruju li primitke po osnovi pomoći iz nenadležnih proračuna
  • - ostvaruju li vlastite prihode
  • - imaju li obvezu uplate vlastitih prihoda na račun osnivača ili ne i dr.

S obzirom na navedene specifičnosti