danas je 22.9.2023

Input:

Rashodi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.7 Rashodi

Mira Ognjan, mag.oec.

Rashodi za dodatna ulaganja na imovini, odnosno investiranje, nisu isto što i rashodi za investicijsko održavanje. Ovisno o tome radi li se o dodatnom ulaganju ili o investicijskom održavanju razlikuje se i računovodstveni postupak. Pravilnik o računovodstvu i računskom planu propisuje da tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava li vraća u funkcionalno stanje, kao što su servisiranje opreme i uređaja, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova i periodični popravci i ispitivanja postrojenja i opreme. Popravci, koji se pojavljuju redovito i u manjim vremenskim razmacima, predstavljaju tekuće