danas je 22.9.2023

Input:

Registar udruga - Članak 174. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2.4 Registar udruga – Članak 174. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Udruge i udruge više razine koje djeluju samo u jednoj županiji upisuju se u registar udruga koji se vodi u nadležnom upravnom tijelu.

(2) Udruge i udruge više razine koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske ili u dvije ili