danas je 22.9.2023

Input:

Sažetak Kolektivnog ugovora - Ostala materijalna prava

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.5 Sažetak Kolektivnog ugovora - Ostala materijalna prava

Nives Baškiera, mag.iur.

Umanjenje radne obveze nastavnika

Na zahtjev nastavnika s 30 i više godina rada, radna obveza može se umanjiti za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, a takvog nastavnika poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom. Iznimno, u uvjetima opravdane odsutnosti nastavnika (radi bolovanja, službenog putovanja itd.), ravnatelj može zadužiti satima zamjene u prekovremenom radu nastavnika kojemu je umanjena norma do popunjavanja radnog mjesta, uz njegov pisani pristanak. Nastavnik koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više škola, pravo ostvaruje samo u jednoj školi. Ako nastavnik ne koristi pravo na umanjenje