danas je 22.9.2023

Input:

Sažetak Kolektivnog ugovora - Radni odnosi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.6 Sažetak Kolektivnog ugovora - Radni odnosi

Nives Baškiera, mag.iur.

Za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u srednjoškolskom obrazovanju obvezno je objaviti javni natječaj.

Iznimno, javni natječaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu:

  • - na određeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ne dulje od 60 dana;
  • - s osobom koja je utvrđena organizacijskim viškom odnosno s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koji se nalazi u evidenciji ureda državne uprave odnosno Grada Zagreba;
  • - do punog radnog vremena, s osobom koja ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme;
  • - sporazumom školskih ustanova (srednjih škola odnosno osnovne i srednje škole) uz pristanak zaposlenika, u kojima su radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme radi zamjene mjesta rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja;
  • - te u drugim slučajevima kada to nije potrebno prema zakonu.

Kada se u ustanovi ukaže potreba za