danas je 5.6.2023

Input:

Škola u sustavu PDV-a

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.1 Škola u sustavu PDV-a

Mira Ognjan, mag.oec.

Zakon o PDV-u (NN73/13-106/18) propisuje oslobođenja od obveze plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, za usluge odgoja i obrazovanja djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, koje obavljaju školske ustanove kao tijela s javnim ovlastima ili druge osobe koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti brazovanja. U slučaju kada navedene ustanove samostalno obavljaju i drugu gospodarsku djelatnost, mogu postati obveznici PDV-a za taj dio djelatnosti. Ustanove se u određenim slučajevima samo trebaju registrirati za potrebe PDV-a kako bi mogle sudjelovati u transakcijama na jedinstvenom zajedničkom tržištu država članica EU. Osnovne i srednje škole, kao i učenički domovi i druge javne ustanove, mogu postati obveznici PDV-a, ako uz usluge odgoja i obrazovanja, obavljaju i određenu oporezivu gospodarsku djelatnost. Međutim, kada je u prethodnoj godini oporeziva gospodarska djelatnost, ostvarena u iznosu manjem od 300,000,00 kn, smatraju se malim poreznim obveznicima. Taj se prag za