Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Škola u sustavu PDV-a

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.1 Škola u sustavu PDV-a

Mira Ognjan, mag.oec.

Zakon o PDV-u (NN73/13-115/16) propisuje oslobođenja od obveze plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, za usluge odgoja i obrazovanja djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, koje obavljaju školske ustanove kao tijela s javnim ovlastima ili druge osobe koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti brazovanja. U slučaju kada navedene ustanove samostalno obavljaju i drugu gospodarsku djelatnost, mogu postati obveznici PDV-a za taj dio djelatnosti. Ustanove se u određenim slučajevima samo trebaju registrirati za potrebe PDV-a kako bi mogle sudjelovati u transakcijama na jedinstvenom zajedničkom tržištu država članica EU. Osnovne i srednje škole, kao i učenički domovi i druge javne ustanove, mogu postati obveznici PDV-a, ako uz usluge odgoja i obrazovanja, obavljaju i određenu oporezivu gospodarsku djelatnost. Međutim, kada je u prethodnoj godini oporeziva gospodarska djelatnost, ostvarena u iznosu manjem od 230.000,00 kn, smatraju se malim poreznim obveznicima. Ako javne ustanove stječu dobra unutar Europske unije, iznad praga stjecanja u iznosu od 77.000,00 kn ili odustanu od njega, odnosno u slučaju kada obavljaju ili primaju usluge za koje je primatelj usluga obvezan platiti PDV, trebaju se registrirati za potrebe PDV-a i zatražiti svoj PDV identifikacijski broj. Upisom u registar obveznika PDV-a škole postaju obveznici PDV-a samo za dio svoje djelatnosti koja se smatra oporezivom. Na oporezive usluge i isporuke, dužne su obračunavati PDV, te ostvaruju i pravo odbitka pretporeza razmjerno oporezivim isporukama. Zbog istovremenog obavljanja oslobođenih usluga po kojima je isključen odbitak pretporeza te oporezivih isporuka po kojima je dopušten odbitak pretporeza te iznose pretporeza iz ulaznih računa potrebno je podijeliti na dio koji se može i onaj koji se ne može odbiti. Zato po svim ulaznim računima, koji se ne mogu izravno pripisati oslobođenim ni oporezivim isporukama, postoji obveza podjele ulaznog pretporeza koji se na godišnjoj razini utvrđuje iz odnosa

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: