Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Školska shema

29.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

S obzirom da Županija refundira sredstva na račun Škole nakon što platimo račune vezane za školsku shemu, zanima me da li se ta sredstva evidentiraju na konto 63931 kao kod pomoćnika u nastavi?

Odgovor:

Ne, sredstva se ne evidentiraju na kontu 63931. S obzirom da nije navedeno točan opis poslovanja u nastavku donosimo sve varijante sa svim knjiženjima:

Knjiženje kod škole koja posluje preko svog računa i sama osigurava sredstva za plaćanje dobavljača:

 

Opis

Iznos

Duguje

Potražuje

Račun dobavljača

1250

32224

23222

Plaćanje obveze

1250

23222

11121

Potraživanje od Agencije (EU dio)

1000

16381

96381

Potraživanje od Agencije (PDV)

250

16361

96361

Refundacija (EU dio)

1000

11121

16381

Refundacija (PDV)

250

11121

16361

Priznavanje prihoda (EU dio)

1000

96381

63813

Priznavanje prihoda (PDV)

250

96361

63612

 

 

Knjiženje kod škole koja posluje preko svog računa, a nadležni proračun osigurava plaćanje dobavljaču:

 

Opis

Iznos

Duguje

Potražuje

Račun dobavljača

1250

32224

23222

Doznaka sredstava iz nadležnog proračuna

1250

11121

67111

Plaćanje obveze

1250

23222

11121

Potraživanje od Agencije (EU dio)

1000

16381

96381

Potraživanje od Agencije (PDV)

250

16361

96361

Refundacija (EU dio)

1000

11121

16381

Refundacija (PDV)

250

11121

16361

Priznavanje prihoda (EU dio)

1000

96381

25958

Priznavanje prihoda (PDV)

250

96361

25958

Povrat u nadležni proračun

1250

23958

11121

 

Knjiženje kod škole koja posluje preko računa riznice, a sama osigurava sredstva za plaćanje dobavljača:

Opis

Iznos

Duguje

Potražuje

Naplaćeni prihod

5000

16721

66151

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: