danas je 22.9.2023

Input:

Službeno putovanje i obračun dnevnica

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.1 Službeno putovanje i obračun dnevnica

Zlata Kovačević

Putni nalog za službena putovanja u zemlji otvara se minimalno tri (3), a maksimalno sedam (7) radnih dana prije odlaska na put. Putni nalog za službena putovanja u inozemstvo otvara se minimalno petnaest (15) radnih dana prije odlaska na put. Putne naloge u sjedištu škole izdaje voditelj računovodstva, a potpisuje i odobrava ravnatelj škole.

Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito sljedeće podatke:

  • - mjesto i datum izdavanja,
  • - ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
  • - mjesto u koje osoba putuje, a kod putovanja u inozemstvo i naziv države u