Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Službeno putovanje i obračun dnevnica

1.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.1 Službeno putovanje i obračun dnevnica

Zlata Kovačević

Putni nalog za službena putovanja u zemlji otvara se minimalno tri (3), a maksimalno sedam (7) radnih dana prije odlaska na put. Putni nalog za službena putovanja u inozemstvo otvara se minimalno petnaest (15) radnih dana prije odlaska na put. Putne naloge u sjedištu škole izdaje voditelj računovodstva, a potpisuje i odobrava ravnatelj škole.

Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito sljedeće podatke:

 • - mjesto i datum izdavanja,
 • - ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • - mjesto u koje osoba putuje, a kod putovanja u inozemstvo i naziv države u koju se putuje,
 • - svrha putovanja,
 • - vrijeme trajanja putovanja,
 • - vrijeme kretanja (polaska i povratka) na put,
 • - šifra aktivnosti (osnovna škola, srednja škola...)
 • - program natjecanja i smotre, točan početak i planirani završetak, dnevni red sastanka državnog povjerenstva za natjecanja i smotre, vrijeme početka i završetka sastanka,
 • - točno vrijeme početka nastavnog sata i završetka sata ako se radi o stručno-pedagoškom nadzoru, uvidu za napredovanje, praćenju pripravnika ili pružanju stručno-savjetodavne pomoći,
 • - podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje osobnim automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat),
 • - vrijeme povratka s puta,
 • - potpis ovlaštene osobe,
 • - službeni pečat,
 • - iznos odobrenog predujma,
 • - obračun troškova službenog putovanja u zemlji ili u inozemstvu,
 • - likvidaciju obračuna,
 • - izvješće s puta.

Uz putni nalog obavezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito:

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: