Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što su to informacije?

14.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.1 Što su to informacije?

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Informacija je određeni osobni podatak ili skup osobnih podataka, a koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Glede informacije Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), poglavito razrađuje dva pitanja,prvo, koje se odnosi na informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika i drugo, koje se odnosi na informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika.

Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika

Prema članku 13. stavku 1. Uredba (EU) 2016/679, ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:

 • - identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;
 • - kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
 • - svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
 • - obrada nužna za potrebe legitimnih interese voditelja obrade ili treće strane;
 • - primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima;
 • - i ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosa iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) 2016/679, upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

Osim prethodno navedenih formacija voditelj obrade u trenutku kada se osobni podaci prikupljaju pruža ispitaniku sljedeće dodatne informacije potrebne kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada:

 • - razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;
 • - postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;
 • - ako se obrada temelji na tome da je ispitanik dao privolu ili je dao izričitu privolu za obradu posebnih kategorija osobnih podataka („osjetljivi podaci“), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
 • - pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
 • - informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;
 • - postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila

Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika

U slučaju da osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije:

 • - identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, ako je primjenjivo;
 • - kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
 • - svrhe obrade kojoj su namijenjeni
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: