Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sufinanciranje unapređenja usluga u predškolskom odgoju i obrazovanju iz EU izvora

3.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

U Republici Hrvatskoj otvoren je trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji se financira iz europskih izvora. Jedan od ciljeva koji se nastoji postići realizacijom tog Poziva je osiguranje jednakog pristupa kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu djetetova stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji, ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece te unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića, a s time i posljedično usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U nastavku teksta na sažeti način biti će više riječi o mogućnosti ostvarenja mjere unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Uvjeti za prijavitelje

Ciljana skupina poziva su dječji vrtići, odnosno ustanove predškolskog odgoja. Naime, na poziv na dostavu projektnih prijedloga dječji vrtić u ulozi prijavitelja može se prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu. Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave (u nastavku teksta: JLS), obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem. U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz predmetnog poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

Financiranje projekta

Ukupna financijska sredstva u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 300.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna RH. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos potpore iznosi 6.000.000,00 kn.

Treba napomenuti da intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 20 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, s tim da razdoblje provedbe može trajati najdulje do 30. lipnja 2023. godine. Razdoblje provedbe projekta započinje s datumom zadnjeg potpisa na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u RH, s tim da se aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) mogu provoditi izvan RH.

Projektne aktivnosti su:

  • upravljanje projektom i administracija, ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom
  • osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koje obuhvaćaju aktivnosti: pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića, razvoj posebnih programa (npr. programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni programi…), jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: