danas je 5.10.2023

Input:

Sustav kvalifikacije

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.12 Sustav kvalifikacije

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Sektorski naručitelj može uspostaviti i voditi sustav kvalifikacije gospodarskih subjekata te je u tom slučaju obvezan osigurati da gospodarski subjekti u svakom trenutku mogu zahtijevati kvalifikaciju.

Sustav kvalifikacije može uključivati različite faze kvalifikacije. Sektorski naručitelj utvrđuje objektivne kriterije i pravila za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata koji traže kvalifikaciju te za rad kvalifikacijskog sustava, uključujući pravila za upis u sustav, periodično ažuriranje kvalifikacija, ako postoje, te trajanje sustava. Ako kriteriji i pravila uključuju tehničke specifikacije, primjenjuju se odredbe odjeljka D poglavlja 2. glave III. dijela