danas je 22.9.2023

Input:

Troškovi izleta

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.2 Troškovi izleta

Mira Ognjan, mag.oec.

Škola može planirati u godišnjem planu i programu rada škole i školskom kurikulumu poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena. Te aktivnosti su: izleti, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Načine, uvjete, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga vezanih uz navedene aktivnosti propisuje ministar pravilnikom.

Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom da je riječ o obliku izvanučioničnog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole. Za svaku aktivnost škola je dužna izraditi detaljan program aktivnosti s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja i načinom vrednovanja te zatražiti pisanu suglasnost roditelja, s obzirom da oni financiraju provedbu aktivnosti. Za svaku aktivnost škola uz voditelja mora osigurati pratnju sukladno broju učenika, a za učenike s teškoćama pratnju sukladno njihovim teškoćama. Program aktivnosti je dio godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma. Osnovna načela koja treba pritom poštivati su: dragovoljnost, transparentnost, opravdanost, preciznost planiranja i kvaliteta realizacije.

Realizacija izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija definirana je Zakonom o odgoju i obrazovanju (NN 87/08-68/18), Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07-130/17) i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škola (NN 81/15). Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove. U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi. Školski izlet je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak učenika i učitelja, nastavnika ili odgajatelja u mjesto u kojem je škola ili izvan njega, a koji organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. Školska ekskurzija je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća višednevno putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, povijesnim, sportskim i tehničkim središtima koje organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća. Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koji se izvodi u izvornoj stvarnosti, s ciljem njenog upoznavanja u kojoj se mogu primjenjivati i istraživačke metode. Škola u prirodi je oblik višednevne nastave koja se održava izvan mjesta stanovanja u prirodnom odredištu, s odgovarajućim uvjetima prilagođenim učenju i poučavanju u zatvorenome i otvorenome