danas je 22.9.2023

Input:

Troškovi ručka i ulaznica za djelatnike škole

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.4 Troškovi ručka i ulaznica za djelatnike škole

Mira Ognjan, mag.oec.

Kupnja ručka za djelatnike škole trebala bi teretiti dnevnice za službena putovanja, a ako se ručak organizirano kupuje onda se dnevnice umanjuju. Ako je na