danas je 23.9.2023

Input:

Troškovnici u e-nabavi

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.8 Troškovnici u e-nabavi

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Ažurirana verzija

Dok u koraku 17. objave Poziva na nadmetanje naručitelj odabire ovlaštene predstavnike, u istom koraku ima obvezu odabrati i koju vrstu troškovnika će koristiti u tom postupku nabave. Dva su tipa / vrste troškovnika koje naručitelj može odabrati: standardizirani i nestandardizirani. U sustavu je predefinirano postavljena opcija NE, koja označava korištenje nestandardiziranog troškovnika.

Za korištenje standardiziranog