danas je 22.9.2023

Input:

Utvrđivanje vremena, dnevnice i troškovi noćenja

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

13.2 Utvrđivanje vremena, dnevnice i troškovi noćenja

Zlata Kovačević

Broj dnevnica utvrđuje se prema formuli:

BR. DNEVICA = br. sati na putu / 24 = broj dana + ostatak sati

Ukoliko je ostatak sati manji od 8 BR. DNEVNICA jednak je broju dana

Ukoliko je ostatak sati veći od 8, a manji od 12 sati BR. DNEVNICA je „broj dana” + ½ dnevnice

Ukoliko je ostatak sati veći od 12 BR.DNEVNICA jednak je „broju dana” + 1 cijela dnevnica

Primjer:

Na putu je provedeno ukupno 76 sati 76/24 = 3 dana + 4 sata radnik ostvaruje pravo na 3 dnevnice

Na putu je provedeno ukupno 81sati 81/24 = 3 dana + 9 sata radnik ostvaruje pravo na 3 dnevnice + još ½ dnevnice

Na putu je provedeno ukupno 90sati 90/24 = 3 dana + 18 sati radnik ostvaruje pravo na 3 dnevnice + još 1 dnevnica

Tako dobiven broj dnevnica množi se s jediničnom cijene 1 dnevnice odnosno 30% jedinične cijene dnevnice ukoliko je organizirano spavanje i prehrana.

Kada se za prijevoz na službenom putovanju u zemlji koristi vlak, autobus ili zrakoplov,