danas je 5.10.2023

Input:

Validacija i verifikacija e-ponuda

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.7 Validacija i verifikacija e-ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Ažurirana verzija

U 3. koraku javnog otvaranja ponuda, sustav vrši validaciju i verifikaciju e-ponuda, i to prema 5 elemenata. Temeljem provjere, sustav svim