danas je 23.9.2023

Input:

Validacija i verifikacija e-ponuda

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.7 Validacija i verifikacija e-ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

U 3. koraku javnog otvaranja ponuda, sustav vrši validaciju i verifikaciju e-ponuda, i to prema 7 elemenata. Temeljem provjere, sustav svim pristiglim elektroničkim ponudama daje zelene kvačice ako je validacija i verifikacija u redu, ili crvene minuse za elemente za koje utvrdi da nisu u skladu s postavljenim zahtjevima.

Prvi i zadnji element validacije je provjera EOJN, odnosno prvi i zadnji potpis na Uvezu ponude koji se može vidjeti je potpis Narodnih Novina koja je odgovorna za rad EOJN i