danas je 22.9.2023

Input:

Vlastiti prihodi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.3 Vlastiti prihodi

Zlata Kovačević

Prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.

U vlastite prihode spadaju:

  • - iznajmljivanje prostora u vlasništvu korisnika,
  • - obavljanje ugostiteljskih usluga,
  • - prihodi od prodaje školskog lista i godišnjaka kojeg izdaje škola
  • - prodaja sekundarnih sirovina (stari papir i sl.)
  • -