Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakonska obveza stjecanja pedagoških kompetencija uz obvezu polaganja stručnog ispita u odgojno-obrazovnim ustanovama u RH

8.2.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

S obzirom na to da su odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) propisani kao opći, tako i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama, u nastavku dajemo prikaz posebnih uvjeta i onih koji se odnose na obvezu stjecanja pedagoških kompetencija i polaganja stručnog ispita.

 

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 

Obveza polaganja stručnog ispita - pripravnički staž pripravnika

 

Međutim, osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik, time da joj pripravnički staž traje godinu dana u kojem razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalni rad.

Naime,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: