danas je 22.9.2023

Input:

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u školskoj ustanovi

5.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa - uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa (propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dalje: ZOOOSS).

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi - radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom.

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela preciziranih u članku 106. stavak 2. ZOOOSS.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od navedenih kaznenih djela.

Ako osoba u radnom odnosu u školskoj ustanovi bude pravomoćno osuđena za neko od navedenih kaznenih djela, školska ustanova kao poslodavac otkazat će ugovor o radu